_ ONS THEMA

Beleid & Mobiliteit

De klimaatdoelstellingen worden met het huidige beleid niet gehaald. De stad slipt dicht door congestie en parkeren. Stikstof en fijnstof bedreigen de natuur en de gezondheid van inwoners. De leefbaarheid in de stad staat onder druk. En dus is het een thema in bijna alle Nederlandse gemeentes: een autoluwe of zelfs autovrije stad. Dat is niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, maar maakt ook letterlijk ruimte vrij voor groen of andere openbare voorzieningen. De stad wordt een prettigere en veiligere plek voor ontmoeting en economische activiteit.

Maar met het wegvallen van de auto ontstaat er ook een mobiliteitsgat. Want hoe worden winkels dan bevoorraad, hoe bewegen mensen zich voort, hoe komt de loodgieter bij de klant? Kortom: de auto er uit, en wat dan? Micromobiliteit in de vorm van lichte elektrische voertuigen kan een oplossing zijn voor veel bestaande en toekomstige vraagstukken. LEV’s zijn dan ook met een opmars bezig, ook in veel buitenlandse steden.

Maar in deze transitie zitten aanbieders en overheden ook nog met veel vragen, waarin ze elkaar soms moeilijk kunnen vinden. Want hoe staat het nu precies met de huidige regelgeving, welke voertuigen mogen al wel, en hoe hard dan? En waar heeft de markt behoefte aan, meer laadpalen, of vooral parkeervoorzieningen voor LEV’s? Hoe zit het met de infrastructuur: kan iedereen samen op het fietspad of moeten we onze wegen helemaal opnieuw inrichten? Welke vormen van deelmobiliteit hebben kans van slagen, en hoe houden we daarin rekening met verschillende doelgroepen? Kunnen we daarmee de parkeernorm verlagen?

Om een antwoord te bieden op complexe maatschappelijke opgaves, is het van belang dat een aantal basisvragen in kaart worden gebracht. Wat kunnen we verwachten van micromobiliteit, en welke beperkingen zitten er aan LEV’s? Wat kan een deelstep oplossen dat een fiets niet kan? We willen weten wat veranderingen in mobiliteit, zoals de opkomst van MaaS, concreet betekenen en hoe groot de omschakeling gaat zijn. Het LEV KC probeert overheden te inspireren om functionele eisen te stellen, in plaats van alleen technische eisen te formuleren.

Binnen het thema Beleid & Mobiliteit onderzoekt het LEV Kenniscentrum vragen over wet- en regelgeving, infrastructuur, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, deelmobiliteit, klimaatdoelstellingen en leefomgeving.

Heb je vragen over een thema of zit je met een vraagstuk?

Het LEV Kenniscentrum benadert relevante vraagstukken altijd integraal – de drie thema’s zijn onderling sterk verbonden. We helpen je graag om je vraag in de juiste context te plaatsen en deze op te lossen door het leveren van kant-en-klare inzichten, verder onderzoek of door je in verbinding te brengen met relevante partners in ons netwerk.