_ ONS THEMA

Business & Service

De markt voor Light Electric Vehicles is, vergeleken met de auto-industrie bijvoorbeeld, nog klein. Maar ook veelbelovend. LEV’s hebben de potentie om een alternatief te bieden voor mobiliteitsvragen die tussen servet en tafellaken vallen. Te ver of te zwaar voor de fiets, te weinig parkeermogelijkheden voor de auto of onbereikbaar met het ov? Zeker in steden waar de auto steeds minder welkom is, ontstaat er behoefte aan alternatieven. Een elektrische deelstep brengt klanten naar het station, een e-cargobike komt overal tot aan de voordeur, en een microcar is de oplossing voor de minder-valide doelgroep. LEV’s dienen als aanvulling op bestaande mogelijkheden.

Veel obstakels en vragen

Toch lopen veel ondernemers nog tegen obstakels aan. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook door gebrek aan onderzoek naar de potentie van LEV’s. Welke deelconcepten werken nu echt? Welke problemen kunnen LEV’s niet oplossen, wanneer werken ze wel? Hoe komen overheden mee met het tempo van de markt? Welke data kan, mag en moet verzameld worden van voertuigen? Op welke manier keurt de RDW verschillende type voertuigen? Hoe verhoudt LEV zich tot andere vervoersmodaliteiten?

Duurzame verdienmodellen en samenwerking

Het zijn deze vragen die beantwoord moeten worden voor duurzame verdienmodellen ontwikkeld kunnen worden. Ook op het gebied van onderlinge samenwerking tussen fabrikanten en distributeurs liggen nog veel kansen. Deelconcepten werken wellicht alleen als er meerdere aanbieders zijn. Ze moeten dus gezamenlijk een gat zien te slaan. Het LEV Kenniscentrum fungeert graag als spin in dit web. Daarnaast ontwikkelen we, samen met brancheorganisatie DOET, een systeem waarmee de markt haar eigen kwaliteit kan monitoren.

Vanuit het thema Business & Service denkt het LEV KC mee over vragen rond ontwerp en ontwikkeling, deelconcepten, goederen vervoer, B2B, meerpersonenvervoer, cijfers en data, businessmodellen, export, kwaliteit en certificering.

Heb je vragen over een thema of zit je met een vraagstuk?

Het LEV Kenniscentrum benadert relevante vraagstukken altijd integraal – de drie thema’s zijn onderling sterk verbonden. We helpen je graag om je vraag in de juiste context te plaatsen en deze op te lossen door het leveren van kant-en-klare inzichten, verder onderzoek of door je in verbinding te brengen met relevante partners in ons netwerk.