_ De hoe en wat over

Light Electric Vehicles

Wat zijn Light Electric Vehicles?

Light Electric Vehicles is een categorie voertuigen die zich uitstekend leent voor mobiliteit in de stad en wordt ook wel micromobiliteit genoemd. Kleiner dan de auto, efficiënter dan de fiets. Dat ze licht en elektrisch zijn, betekent dat ze minder vervuilend zijn en minder ruimte innemen dan traditionele vervoersmiddelen. Elektrische stepjes brengen je snel en soepel van A naar B, elektrische bakfietsen vervoeren je pakketje van de rand van de stad naar je voordeur. Schone en stille microcars bevoorraden de winkels. In technische termen vallen Light Electric Vehicles in de Europese L-categorie.

Waarom LEV’s?

Minder uitstoot, minder files. Meer ruimte om ons voort te bewegen en meer plek voor groen en andere voorzieningen die leven in de stad zo fijn maken. LEV’s zijn een eigentijdse aanvulling op bestaande vervoersmiddelen en zijn zeer geschikt om te combineren met het gebruik van auto’s en openbaarvervoer.

Ervaringen etc.

0
Geregistreerde LEV kentekens in Nederland
0
Stijging in
4 jaar
van
0 %
% van elektrische kenteken-voertuigen
0 %
_ ONZE THEMA’S

De potentie van LEV’s is groot. Maar er zijn ook nog complexe vraagstukken en dilemma’s die raken aan veel verschillende thema’s en aspecten. Wij benaderen deze vraagstukken vanuit drie thema’s.

01

Beleid & Mobiliteit

De overheid speelt op verschillende niveaus een belangrijke rol in de ontwikkeling van LEV’s. Ze heeft dan ook grote belangen. Klimaatdoelstellingen, economische ontwikkeling en verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van passende wet- en regelgeving, het stimuleren van innovatie en het bereikbaar houden van binnensteden zijn slechts enkele aspecten die met elkaar in balans moeten worden gebracht.
02

Mens & Techniek

LEV’s zijn fascinerende gadgets. Technologische ontwikkeling stelt ons in staat onszelf steeds verder, sneller en efficiënter te verplaatsen…
03

Business & Innovatie

In het snel veranderende landschap van de micromobiliteit zien pionierende ondernemers kansen voor B2B oplossingen en..