_ ONZE KRACHT

Over LEV Kenniscentrum

Het LEV Kenniscentrum opereert vanuit de HAN Academie Engineering en Automotive en is een initiatief van het lectoraat HAN Automotive Research. Binnen het lectoraat zijn tal van specialisten werkzaam op het gebied van groene en intelligente mobiliteit. De aandacht richt zich in toenemende mate op voertuigen met elektrische aandrijving.

Met de komst van Pieter Dekker in 2019 is veelzijdige kennis en ervaring toegevoegd op het gebied van micromobiliteit, van E-steps tot micro-cars. Als onderzoeksinstituut combineren we daarmee twee decennia aan praktijkervaring in en kennis van het ontwikkelen, produceren en introduceren van Light Electric Vehicles (LEV’s) met jarenlange onderzoekservaring in de automotive sector en een veelzijdig netwerk aan technici, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en ondernemers. Tal van onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd op het gebied van voertuigtechniek, voertuigveiligheid, regelgeving maar bijvoorbeeld ook op het gebied van parkeer- & laadfaciliteiten voor LEV’s.

Gezien de groeiende maatschappelijke aandacht voor stadsvriendelijke micromobiliteit, zowel voor personen als goederen, is de oprichting van het LEV Kenniscentrum (LEV KC) voor HAN Automotive Research een logische stap.

Voor complexe praktijkvraagstukken

Het LEV KC biedt een waardevolle collectie toepasbare kennis op het gebied van micromobiliteit. Daarmee is het kenniscentrum partner in het meedenken over complexe vraagstukken uit de praktijk. Gemeentes met ambities voor autovrije binnensteden, ondernemers met innovaties die vooruitlopen op bestaande regelgeving en bedrijven die eHubs willen inrichten zijn slechts enkele voorbeelden van partners die bij het LEV KC terecht kunnen.

Deskundig team en samenwerkingspartners

LEV Kenniscentrum voert haar onderzoeken en projecten uit voor en samen met samenwerkingspartners. Tot deze partners behoren mkb’s, zoals fabrikanten, distributeurs en adviesbureaus maar ook kennisinstellingen, overheden, gebruikers- en brancheverenigingen.

Een nauw betrokken team van deskundigen ondersteunt het LEV kenniscentrum bij de acquisitie, de financiering en de uitvoering van projecten. 

Vragen of kennis?

Heeft u vragen over LEVs, wilt u projecten met LEV’s gaan uitvoeren of kunt u kennis aandragen voor ons KC? Neem contact met ons op.