_ ONZE KRACHT

THEMA’S

01

Beleid & Mobiliteit

Beleid begrijpen en verbeteren.

De overheid speelt op verschillende niveaus een belangrijke rol in de ontwikkeling van LEV’s. Ze heeft dan ook grote belangen. Klimaatdoelstellingen, economische ontwikkeling en verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van passende wet- en regelgeving, het stimuleren van innovatie en het bereikbaar houden van binnensteden zijn slechts enkele aspecten die met elkaar in balans moeten worden gebracht.

02

Mens & Techniek

De perfecte LEV ontwerpen.

LEV’s zijn fascinerende gadgets. Technologische ontwikkeling maakt het mogelijk onszelf steeds verder, sneller en efficiënter te verplaatsen. Door maatschappelijk verantwoord innoveren nemen fabrikanten de gebruiker en de toepassingen van hun innovaties mee vanaf de eerste stappen in het ontwerp- en implementatie proces van voertuigen en infrastructuur. Gadgets die maatschappelijke problemen oplossen dus.

03

Business & Service

De rol van de markt.

In het snel veranderende landschap van de micromobiliteit zien pionierende ondernemers kansen voor B2B oplossingen, deelconcepten en de ontwikkeling van nieuwe fabricagemethodes. Belangrijke uitdagingen daarin zijn het ontwikkelen van verdienmodellen die aansluiten bij bestaand en toekomstig beleid, en het verzamelen van de juiste data waarmee ondernemers goed geïnformeerd zijn en goede afwegingen kunnen maken.

Heb je vragen over een thema of zit je met een vraagstuk?

Het LEV Kenniscentrum benadert relevante vraagstukken altijd integraal – de drie thema’s zijn onderling sterk verbonden. We helpen je graag om je vraag in de juiste context te plaatsen en deze op te lossen door het leveren van kant-en-klare inzichten, verder onderzoek of door je in verbinding te brengen met relevante partners in ons netwerk.